همایش سراسری نوسازی و مدارس , 2006-05-04

عنوان : ( روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی آموزشی....

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010060,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی},
booktitle = {همایش سراسری نوسازی و مدارس},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدرسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی
%A کامل نیا, حامد
%J همایش سراسری نوسازی و مدارس
%D 2006

[Download]