پنجمین همایش موتورهای درون سوز , 2007-11-20

عنوان : ( مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده )

نویسندگان: جواد مهدوی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کار حاضربا بخدمت گرفتن یک مدل ریاضی برای پیش بینی برخی مشخصه‌های کارکردی یک موتور اشتعال جرقه‌ای هیدروژنی جهت بررسی استفاده از یک سیستم بازیافت گازهای خروجی و رقیق کننده ارائه شده است. یک مدل دو ناحیه‌ای برای شبیه سازی احتراق و محاسبه نرخ سوختن جرم در شرایط کاری مختلف به خدمت گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, موتور اشتعال جرقه ای, سوخت هیدروژن, EGR, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010199,
author = {مهدوی, جواد and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده},
booktitle = {پنجمین همایش موتورهای درون سوز},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موتور اشتعال جرقه ای، سوخت هیدروژن، EGR، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده
%A مهدوی, جواد
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J پنجمین همایش موتورهای درون سوز
%D 2007

[Download]