اصلاحات اقتصادی در ایران، مبانی نظری و برنامه عملی , 2002-10-09

عنوان : ( جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دو دهه اخیر اصلاحاتی فراگیر واساسی درسیاستهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه رخ نموده است که تحت عناوین آزاد سازی و جهانی سازی قابل تعریفند . از مشخصه های اصلی این تحولات می توان به حذف موانع بر سر راه واردات در جهت آزاد سازی تجارت خارجی ، خصوصی سازی ومقررات زدایی در اقتصاد داخلی و اتکاء هر چه بیشتر به نظام بازار اشاره نمود.در این نوشتار با بررسی تغییرات روند توزیع درآمد در جهان طی این دو دهه به بررسی و مطالعه اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد کشورها خواهیم پرداخت و نیز ارتباط جهانی شدن با رشد اقتصادی را با تکیه بر شواهد تجربی کشورها بررسی خواهیم نمود.نتایج این مطالعه لزوم احتیاط و هشیاری در به کارگیری سیاستهای آزاد سازی و جهانی شدن را به ما خاطر نشان می سازد؛زیرا از یک طرف نگرانی راجع به پیامد های سوء این اصلاحات بر توزیع درآمد جدی است و از طرف دیگر ادعای تاثیر گذاری جهانی شدن بر رشد اقتصادی نیز امری قطعی وضروری وبلا تردید تلقی نمی گردد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, اصلاحات اقتصادی, توزیع درآمد, نابرابری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010306,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها},
booktitle = {اصلاحات اقتصادی در ایران، مبانی نظری و برنامه عملی},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهانی شدن، اصلاحات اقتصادی، توزیع درآمد، نابرابری، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J اصلاحات اقتصادی در ایران، مبانی نظری و برنامه عملی
%D 2002

[Download]