سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2008-03-09

Title : ( زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی )

Authors: Hossein Deldari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

گرید ها به عنوان یک راخ حل در کاربرد های با حجم بالای محاسبات مطرح می باشند. در رویکرد جدیدی از گرید که به رویکرد اقتصادی معروف می باشند، کاربران منابع بایستی هزینه استفاده از منابع را به مالکین منابع پرداخت نمایند. در رویکرد های سنتی زمان بندی گرید ، مدت زمان کامل شدن زمان بندی کار ها به عنوان مهمترین پارامترمد نظر قرار می گیرد در حالی که در زمانبندی اقتصادی بالستی علاوه بر پارامتر های زمان اجرای کیرها، هزینه ی استفاده از منابع نیز در نظر گرفته شود. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای زمان بندی اقتصائی کار ها در گریئ های محاسباتی پیشنهاد شده است که بر اساس یک رویکرد جدید ابتکار لیست ، زمان بندی گردش کار های مئل شئه به صورت گراف های بئون چرخه جهت دار را انجام می دهد. در روش پیشنهادی بر اساس یک الگوریتم حریصانه، هزینه ی استفاذه از منابع و مدت زمان تکمیل زمان بندی ذر یک مرحله و بدون نیاز به زمان بندی مجدد بهینه سازی می شود.

Keywords

, زمان بندی گرید های محاسباتی, زمان بندی اقتصادی, گردش کار, DAG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010324,
author = {Deldari, Hossein},
title = {زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {کیش, IRAN},
keywords = {زمان بندی گرید های محاسباتی، زمان بندی اقتصادی، گردش کار، DAG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی
%A Deldari, Hossein
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008

[Download]