سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2008-03-09

عنوان : ( زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن )

نویسندگان: محمود نقیب زاده , حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان بندی وظیفه های موازی که به هم وابستگی داده

کلمات کلیدی

زمانبندی وظیفه موازی زمانبندی لیست محیط ناهمگن منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010329,
author = {نقیب زاده, محمود and دلداری, حسین},
title = {زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {زمانبندی وظیفه موازی زمانبندی لیست محیط ناهمگن منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن
%A نقیب زاده, محمود
%A دلداری, حسین
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008

[Download]