سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2008-03-09

عنوان : ( ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP )

نویسندگان: حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از محدودیت ها و معضلات استفاده از کامپیوتر در کارهای گرافیکی

کلمات کلیدی

محاسبات موازی محاسبات توزیع شده مدل محاسباتی BSP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010331,
author = {دلداری, حسین},
title = {ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {محاسبات موازی محاسبات توزیع شده مدل محاسباتی BSP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP
%A دلداری, حسین
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008

[Download]