اولین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی امیر کبیر , 1993-05-18

Title : ( A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator )

Authors: Reza Ghazi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010718,
author = {Ghazi, Reza},
title = {A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator},
booktitle = {اولین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی امیر کبیر},
year = {1993},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Static VAr compensator; Induction Generator},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator
%A Ghazi, Reza
%J اولین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%D 1993

[Download]