نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03

Title : ( بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation )

Authors: Anoshirvan Farshidianfar ,

Citation: BibTeX | EndNote

بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010882,
author = {Farshidianfar, Anoshirvan},
title = {بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2009},
location = {بیـرجند- دانشـگاه بیــرجند, IRAN},
keywords = {homotopy-perturbation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation
%A Farshidianfar, Anoshirvan
%J نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2009

[Download]