بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Anoshirvan Farshidianfar


موارد یافت شده: 235

1 - مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات (چکیده)
2 - Aluminum to copper dissimilar laser joint using stainless steel 316L bimetal (چکیده)
3 - تاثیر مد وابل بر خواص هندسی و متالورژیکی اتصال لبه ای در فرایند جوشکاری لیزر وابل (چکیده)
4 - Dross formation modeling in the laser beam cutting process using energy-based and gas-based parameters (چکیده)
5 - Experimental study and analytical modeling of sound transmission through honeycomb sandwich panels using SEA method (چکیده)
6 - Bispacer Multi-Stage Direct Contact Membrane Distillation System: Analytical and Experimental Study (چکیده)
7 - روکش کاری لیزری درسال های اخیر (چکیده)
8 - بررسی ارتعاشات ناشی از جریان باد بر روی سازه بلندمرتبه و کنترل بهینه آن توسط میراگر جرمی تنظیم شده با درنظر گرفتن اثرات گردابه ها و مطالعه پارامترهای مهم تاثیرگذار بر آن (چکیده)
9 - Physical-based methodology for prediction of weld bead characteristics in the Laser Edge Welding process (چکیده)
10 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر ضخامت روکش حاصل از فرایند لیزری پره توربین بخار (چکیده)
11 - بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر (چکیده)
12 - A new model of the contact force for the collision between two solid bodies (چکیده)
13 - اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز (چکیده)
14 - مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک (چکیده)
15 - بررسی تئوری و پارامتریک عملکرد میراگر ضربه‌ای قطر متغیر در ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی (چکیده)
16 - Different types of theoretical methods for small beamcolumn mass guided energy harvesting system (چکیده)
17 - An ocean wave-based piezoelectric energy harvesting system using breaking wave force (چکیده)
18 - Study of sound transmission through single- and double-walled plates with absorbing material: Experimental and analytical investigation (چکیده)
19 - Experimental and analytical investigation on sound transmission loss of cylindrical shells with absorbing material (چکیده)
20 - بررسی دو روش آزمایشگاهی تماسی و غیرتماسی در بدست آوردن فرکانس های طبیعی ورق های مستطیلی نازک (چکیده)
21 - Novel piezoelectric-based ocean wave energy harvesting from offshore buoys (چکیده)
22 - Study of wind-induced vibrations in tall buildings with tuned mass dampers taking into account vortices effects (چکیده)
23 - Nonlinear dynamic analysis of an elastically restrained cantilever tapered beam (چکیده)
24 - Analytic solution of transversal oscillation of quintic non-linear beam with energy balance method and global residue harmonic balance method (چکیده)
25 - A Comparison between Energy Balance Method and Coupled Homotopy-Variational Approach to a Nonlinear Free Vibration of a System with Inertia and Static Type Cubic Nonlinearity (چکیده)
26 - Nonlinear transversely vibrating beams by the improved energy balance method and the global residue harmonic balance method (چکیده)
27 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و مقایسه جذب انرژی آنها از امواج (چکیده)
28 - Nonlinear free and forced vibrations of curved single-walled carbon nanotube on a Pasternak elastic foundation (چکیده)
29 - Analysis of different techniques to improve sound transmission loss in cylindrical shells (چکیده)
30 - نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی (چکیده)
31 - تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن (چکیده)
32 - Trajectory tracking of under-actuated nonlinear dynamic robots: Adaptive fuzzy hierarchical terminal sliding-mode control (چکیده)
33 - An analytical study of controlling chaotic dynamics in a spur gear system (چکیده)
34 - تشخیص و دسته‌بندی عیوب یاتاقان‌های شیار عمیق ساچمه‌ای با استفاده از تبدیل موجک و سیستم عصبی- فازی تطبیقی (چکیده)
35 - New Nonlinear Formulation for Modeling the Vortex- Induced Vibrations of Flexibly Supported Cylinders (چکیده)
36 - بررسی اثر جاذب‌های صوتی در رفتار آکوستیکی پوسته های استوانه ای دو جداره (چکیده)
37 - نقش مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای در بهینه‌سازی مصرف‌ انرژی (چکیده)
38 - اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت (چکیده)
39 - ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای (چکیده)
40 - Free vibration of high-speed rotating Timoshenko shaft with various boundary conditions: effect of centrifugally induced axial force (چکیده)
41 - Identification and control of chaos in nonlinear gear dynamic systems using Melnikov analysis (چکیده)
42 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
43 - محاسبه ی پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی (چکیده)
44 - کنترل دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده (چکیده)
45 - Application of the Amplitude-Frequency Formulation to a Nonlinear Vibration System Typified by a Mass Attached to a Stretched Wire (چکیده)
46 - کاربرد دمپرهای ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته ی سازه ها (چکیده)
47 - Suppressing Undesired Vibration of Robot Arms Using Impact Dampers (چکیده)
48 - Investigating Application of Impact Dampers Using Homotopy Perturbation and Genetic Algorithm (چکیده)
49 - Design of Nonlinear Impact Dampers Based on Acoustic Behavior (چکیده)
50 - Application of single unit impact dampers to harvest energy and suppress vibrations (چکیده)
51 - Finding the buckling load of non-uniform columns using the iteration perturbation method (چکیده)
52 - کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان (چکیده)
53 - Bifurcation and Chaos Prediction in Nonlinear Gear Systems (چکیده)
54 - مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای (چکیده)
55 - Mode Count and Modal Density of Isotropic Circular Cylindrical Shells Using a Modified Wavenumber Space Integration Method (چکیده)
56 - Global bifurcation and chaos analysis in nonlinear vibration of spur gear systems (چکیده)
57 - اهمیت پدیده ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV) در طراحی رایزر های دریایی (چکیده)
58 - Modeling and analysis of magnetorheological inner mass single unit impact dampers (چکیده)
59 - ABC optimization of TMD parameters for tall buildings with soil structure interaction (چکیده)
60 - Exact analysis of resonance frequency and mode shapes of isotropic and laminated composite cylindrical shells; Part II: Parametric studies (چکیده)
61 - Exact analysis of resonance frequency and mode shapes of isotropic and laminated composite cylindrical shells; Part I: analytical studies (چکیده)
62 - An efficient concept for non-dimensionalizing the Duffing equations based on the parameterized perturbation method (چکیده)
63 - Optimum design of dynamic vibration absorbers for a beam, based on H ∞ and H2 Optimization (چکیده)
64 - یافتن فاصله بهینه و بررسی تاثیر سطح مقطع جسم کنترلی بر کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی (چکیده)
65 - بررسی تاثیر استفاده از سیلندرهای کنترلی با چیدمان‌های مختلف بر ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی (چکیده)
66 - Optimization of TMD parameters for Earthquake Vibrations of Tall Buildings Including Soil Structure Interaction (چکیده)
67 - Tuned Mass Dampers for Earthquake Vibrations of High-rise Buildings using Bee Colony Optimization Technique (چکیده)
68 - Free vibration analysis of nonlinear resilient impact dampers (چکیده)
69 - Ant colony optimization of tuned mass dampers for earthquake oscillations of high-rise structures including soil–structure interaction (چکیده)
70 - کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات (چکیده)
71 - Modeling squeezed film air damping in torsional micromirrors using extended Kantorovich method (چکیده)
72 - حل معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات Rattling در دو چرخ دندة درگیر، با در نظر گرفتن ترم میرایی معادلات، به کمک روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری (چکیده)
73 - Modified higher-order wake oscillator model for vortex-induced vibration of circular cylinders (چکیده)
74 - Bifurcation and chaos in nonlinear gear vibration system (چکیده)
75 - Vibration and Stability Analysis of Micropipes Conveying Fluid Based on Strain Gradient Theory with Surface Energy (چکیده)
76 - Thermal Vibration of Nanobeams Based on Exact Non-local Stress Theory (چکیده)
77 - بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانو پوسته استوانه ای دو جداره حامل سیال جاری براساس تئوری بهینه ی تنش کوپل و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی(DQM) (چکیده)
78 - شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از جسم کنترلی بر پاسخ سیستم در محدوده lock-in در ارتعاشات ناشی از جریان گردابی پشت استوانه قرار گرفته بر روی بستر الاستیک (چکیده)
79 - کاهش آلودگی صوتی درخروجی موتور (چکیده)
80 - مبدل های حرارتی صفحه ای، فناوری نوین صنعتی (چکیده)
81 - Vibration of wavy single-walled carbon nanotubes based on nonlocal Euler Bernoulli and Timoshenko (چکیده)
82 - Design of nonlinear impact dampers based on acoustic and damping behavior (چکیده)
83 - A Linear Approach to the Control of Vortex Induced Vibrations of Circular Cylinders with a 2-D Van der Pol Model for Structural Oscillator (چکیده)
84 - A novel scheme for nonlinear displacement-dependent dampers (چکیده)
85 - کاربرد های مبدل های حرارتی صفحه ای در صنعت (چکیده)
86 - Free Vibration Analysis of Circular Cylindrical Shells: Comparison of Different Shell Theories (چکیده)
87 - A microstructure-dependent Timoshenko beam model for vibration analysis of micropipes conveying fluid based on strain gradient theory (چکیده)
88 - Vibration analysis of nanofluid-conveying carbon nanotubes embedded in Pasternak-Winkler type elastic foundation with consideration of surface effects (چکیده)
89 - An efficient continuum model for CNTs-based bio-sensors (چکیده)
90 - An efficient method to solve the strongly coupled nonlinear differential equations of impact dampers (چکیده)
91 - منابع و روش های کاهش نویز در خودرو (چکیده)
92 - Optimized Tuned Liquid Column Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Including Soil Effects (چکیده)
93 - Periodic solution for nonlinear vibration of a fluid-conveying carbon nanotube, based on the nonlocal continuum theory by energy balance method (چکیده)
94 - The Thermal Effect on Pull-in Instability of Electrostatically Actuated Nanoswitches (چکیده)
95 - Nonlinear vibration and rippling instability for embedded carbon nanotubes (چکیده)
96 - Active vibration isolation of machinery and sensitive equipment using H∞ control criterion and particle swarm optimization method (چکیده)
97 - Analytical Approaches for Friction Induced Vibration and Stability Analysis (چکیده)
98 - Consideration of Lock-in Using a Modified Wake Oscillator in Vortex Induced Vibrations about a Cylinder (چکیده)
99 - Vibration and instability analysis of viscoelastic single- walled carbon nanotubes conveying viscous fluid embedded in a viscoelastic medium (چکیده)
100 - Free vibration of carbon nanotubes conveying viscous fluid using nonlocal Timoshenko beam model (چکیده)
101 - FREE VIBRATION OF AN EMBEDDED FLUID-FILLED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE UNDER AXIAL LOAD USING SHELL CONTINUUM MODEL (چکیده)
102 - VIBRATION ANALYSIS OF CURVED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES EMBEDDED IN AN ELASTIC MEDIUM BASED ON NONLOCAL ELASTICITY (چکیده)
103 - Transverse vibration of fluid conveying carbon nanotubes embedded in two-parameter elastic medium (چکیده)
104 - Free Vibration of a Carbon Nanotube-Based Mass Sensor (چکیده)
105 - بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما (چکیده)
106 - Nonlinear flow-induced vibration of a SWCNT with a geometrical imperfection (چکیده)
107 - Nonlinear free and forced vibration analysis of a single-walled carbon nanotube using shell model (چکیده)
108 - An efficient GDQ model for vibration analysis of a multiwall carbon nanotube on Pasternak foundationwith general boundary conditions (چکیده)
109 - استحصال انرژی پاک و نامحدود به کمک پدیده مخرب ارتعاشات ناشی از گردابه (چکیده)
110 - NONLINEAR VIBRATION AND BENDING INSTABILITY OF A SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE USING NONLOCAL ELASTIC BEAM THEORY (چکیده)
111 - آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن (چکیده)
112 - An Investigation on Ground Reaction Force During Biped Normal Walking (چکیده)
113 - Tuned Liquid Column Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Including Soil-Structure Interaction (چکیده)
114 - Free Vibration of Thin-Walled Cylindrical Shells (چکیده)
115 - بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP (چکیده)
116 - بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی (چکیده)
117 - بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ) (چکیده)
118 - Bee Colony Optimization of Tuned Mass Dampers for Earthquake Vibrations of High-rise Buildings Including Soil Structure Interaction (چکیده)
119 - Tuned Liquid Column Dampers with Period Adjustment Equipment for Earthquake Vibrations of High-rise Structures (چکیده)
120 - Vibration analysis of long cylindrical shells using acoustical excitation (چکیده)
121 - Quantitative verification of the morphing evolutionary structural optimization method for some benchmark problems using a new performance index (چکیده)
122 - VIBRATION ANALYSIS OF DRUG DELIVERY CNTS USING TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
123 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش دوم) (چکیده)
124 - تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفتهای دوار (چکیده)
125 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش اول) (چکیده)
126 - میراکننده های سیالی و کاربرد آن ها در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سازه ها (چکیده)
127 - تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
128 - Vibration and instability of a viscous-fluid-conveying single-walled carbon nanotube embedded in a visco-elastic medium (چکیده)
129 - ربات های راه رونده با دینامیک غیر فعال (چکیده)
130 - VIBRATION CONTROL OF SUPER TALL BUILDINGS BY TUNED LIQUID COLUMN DAMPER (چکیده)
131 - بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی (چکیده)
132 - Tuned Mass Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Using Ant Colony Optimization Technique (چکیده)
133 - In-plane Vibrational Analysis of the Circularly Curved Carbon Nanotubes in Pasternak-Winkler Type Foundation (چکیده)
134 - Thermo-mechanical Vibration of a Single-walled Carbon Nanotube Embedded in a Pasternak Medium Based on Nonlocal Elasticity Theory (چکیده)
135 - روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی (چکیده)
136 - Comments on Detection of multiple cracks using frequency measurements and suggestion for improvement in solution for damage parameters (چکیده)
137 - A modified wake oscillator model for vortex-induced vibration of circular cylinders for a wide range of mass-damping ratio (چکیده)
138 - روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد (چکیده)
139 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
140 - شیمی در هواپیما (بخش دوم) (چکیده)
141 - Longitudinal Vibrations Analysis of Vehicular Clutch (چکیده)
142 - شیمی در هواپیما (چکیده)
143 - The Lock-in Phenomenon in VIV Using A Modified Wake Oscillator Model for both High and Low Mass-Damping Ratio (چکیده)
144 - Closed form optimal solution of a tuned liquid column damper responding to earthquake (چکیده)
145 - مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک (چکیده)
146 - Optimization of the high-frequency torsional vibration of vehicle driveline systems using genetic algorithms (چکیده)
147 - Free Vibration of Micro-scaled Timoshenko beams (چکیده)
148 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
149 - شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
150 - Some New Analytical Techniques for Duffing Oscillator with Very Strong Nonlinearity (چکیده)
151 - FLEXURAL VIBRATION OF PROPELLER SHAFTS USING DISTRIBUTED LUMPED MODELING TECHNIQUE (چکیده)
152 - بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation (چکیده)
153 - صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای (چکیده)
154 - Optimal Parameter’s Design in Tuned Liquid Column Damper (چکیده)
155 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
156 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
157 - Stress Analysis for a Coated Fiber Embedded in an Infinite Matrix Subjected to Body Force (چکیده)
158 - PREDICTION OF LOCK-IN RANGE BY SPECTRAL ANALYSIS, AND ANALYTICAL VERIFICATION OF THE GRIFFIN PLOT (چکیده)
159 - بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار (چکیده)
160 - تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا (چکیده)
161 - Investigation of the Viscous and Thermal Effects on Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process (چکیده)
162 - Molecular Dynamics Simulation of Double-walled Carbon nanotube Vibrations: comparison with continuum elastic therories (چکیده)
163 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
164 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
165 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
166 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
167 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
168 - Prediction of driveshaft resonant frequencies using the Transfer Matrix Method (چکیده)
169 - 3D Topology Optimization using Evolutionary Structural Optimization (ESO (چکیده)
170 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)
171 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
172 - PREDICTION OF DRIVESHAFT RESONANT FREQUENCIES USING s THE TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
173 - Fuzzy distributed-lumped modeling with application on uncertain dynamic analysis of a power transmission system (چکیده)
174 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
175 - Prediction of Optimum Punch-Die Clearance (چکیده)
176 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
177 - HYBRID MODELING FOR FLEXTURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFT * (چکیده)
178 - PREDICTION OF OPTIMUM PUNCH-DIE CLEARANCE BY MINIMIZING THE BURR HEIGHT (چکیده)
179 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
180 - Distributed-lumped analysis for bending critical speeds (چکیده)
181 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
182 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS USING HYBRID MODELING (چکیده)
183 - A Practical Method for Multi-Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings using Discrete Wavelet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
184 - Prediction of Ductile Damage in Sheet Metal Blanking Process Including the Thermo Mechanical Coupling (چکیده)
185 - TIMOSHENKO FREQUENCY ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES USING AS FIBERS IN COMPOSITE MATERIALS (چکیده)
186 - Prediction of Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process Including Thermal Effects (چکیده)
187 - Vibration control in machine tools using time delay resonator absorber (چکیده)
188 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
189 - NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS USING COUPLED MOMENTUM EQUATIONS OF DECOUPLER AND INERTIA TRACK (چکیده)
190 - فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع * (چکیده)
191 - تحلیل فرکانسی میل گاردان اصلاح شده خودروی پژو RD (چکیده)
192 - یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) (چکیده)
193 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)
194 - بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری.... (چکیده)
195 - بررسی ارتعاشات کابل کیلومتر شمار پژو RD (چکیده)
196 - پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی (چکیده)
197 - مطالعه، بررسی و مدلسازی خطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
198 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی (چکیده)
199 - شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی (چکیده)
200 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
201 - پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه (چکیده)
202 - عیب یابی یاتاقان های غلتشی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه عصبی SVM “ (چکیده)
203 - محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای (چکیده)
204 - آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ (چکیده)
205 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی (چکیده)
206 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی (چکیده)
207 - بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
208 - مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما (چکیده)
209 - تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی (چکیده)
210 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
211 - تحلیل مودال کامل یک خودرو سواری (چکیده)
212 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)
213 - بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات غیر خطی gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل (چکیده)
214 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر (چکیده)
215 - محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال (چکیده)
216 - حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (چکیده)
217 - تکنولوژی جدید مبدل های حرارتی صفحه ای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
218 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
219 - Effects of rotary inertia and gyroscopic momentum on the flexural vibration of rotating shafts using hybrid modeling (چکیده)
220 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
221 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
222 - Carbon nanotube-reinforced composites: frequency analysis theories based on the matrix stiffness (چکیده)
223 - Flexural Vibration of Timoshenko Beams, Using Distributed Lumped Modeling Technique (چکیده)
224 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
225 - بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
226 - A more comprehensive modeling of atomic force microscope cantilever (چکیده)
227 - The incremental harmonic balance method for nonlinear vibration of autonomous self-excited oscillators with impact dampers (چکیده)
228 - Rolling element bearings multi-fault classification based on the wavelet denoising and support vector machine (چکیده)
229 - مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ (چکیده)
230 - THE INCREMENTAL HARMINIC BALANCE METHOD FOR NONLINEAR VIBRATION OF AN IMPACT OSCILLATOR (چکیده)
231 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
232 - Frequency Response Calculation of Nonlinear Torsional Vibration in Gear Systems (چکیده)
233 - hybrid modelling and simulation of the torsional vibration of vehicle driveline systems (چکیده)
234 - high frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in clonk (چکیده)
235 - driveline shuffle in rear wheel vehicles (چکیده)