اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی , 2006-03-01

عنوان : ( نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داوطلبات می توانند منبعی از انرژی و ایده های جدید باشند . در این مقاله که از نوع مطالعات مروری است به داوطلب ورزشی ، سازمانهای داوطلب ، اهمیت کارداوطلبی ، انگیزه هاو حقوق یک داوطلب و مقایسه تطبیقی آن در کشورهای مختلف و ...پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, داوطلب, نهضت داوطلبی, سازمانهای داوطلب, سازمانهای غیر دولتی NGO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010913,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور},
booktitle = {اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {داوطلب- نهضت داوطلبی- سازمانهای داوطلب-سازمانهای غیر دولتی NGO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور
%A طالب پور, مهدی
%J اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی
%D 2006

[Download]