اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام , 2007-04-30

عنوان : ( بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی )

نویسندگان: نصرالله جوادیان صراف , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی علی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی

کلمات کلیدی

بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011012,
author = {نصرالله جوادیان صراف and عطارزاده حسینی, سیدرضا and علی نژاد, مهدی},
title = {بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی
%A نصرالله جوادیان صراف
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A علی نژاد, مهدی
%J اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام
%D 2007

[Download]