چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور , 2008-08-19

عنوان : ( بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدرضا باسامی , عبداله جمشیدی , اوستا صدر زاده , علیرضا برادران , امیر ماهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالمونلا تیفی موریوم یک پاتوژن مهم در طیور می باشد. در این بررسی اثر مصرف مشوق کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه گوشتی یک روزه مورد بررسی تجربی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کولیستین سولفات, سالمونلا تیفی موریوم, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011058,
author = {باسامی, محمدرضا and جمشیدی , عبداله and اوستا صدر زاده and علیرضا برادران and امیر ماهوتی},
title = {بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور},
year = {2008},
location = {شهر کرد, ايران},
keywords = {کولیستین سولفات، سالمونلا تیفی موریوم، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی
%A باسامی, محمدرضا
%A جمشیدی , عبداله
%A اوستا صدر زاده
%A علیرضا برادران
%A امیر ماهوتی
%J چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور
%D 2008

[Download]