دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فهیمه صالحی متعهد , طاهر مرادی , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدخاکی ابیورد با هسته رسی در فاصله 20 کیلومتری جنوب شرق شهر درگز در حال ساخت می باشد. در بحث طراحی عملیات تزریق یکی از مسائل مهم شناخت صحیح نفوذپذیری و وضعیت زمین شناسی و هیدرولیکی منطقه مورد نظر است . روشی که تاکنون برای بررسی نفوذپذیری توده های سنگی به کار برده شده است روش یا ضریب نفوذپذیری باید عدد K آزمایشی لوژن می باشد که در این روش برای بدست آوردن نفوذپذیری برحسب لوژن بدست آمده را به ضریب نفوذپذیری تبدیل کرد و هنوز رابطه مشخصی برای این تبدیل بدست نیامده است . که روش جدیدی ب رای SPI در این تحقیق توده سنگ محور سد ابیورد براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه تعیین نفوذپذیری و تزریق پذیری با استفاده از آزمایش لوژن می باشد طبقه بندی شده است . در نهایت راهکارهای مناسب آبندی هر قسمت بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, سد ابیورد, نفوذپذیری, شاخص نفوذپذیری ثانویه, تزریق. SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011071,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and صالحی متعهد, فهیمه and مرادی, طاهر and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سد ابیورد، نفوذپذیری، شاخص نفوذپذیری ثانویه، تزریق. SPI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A مرادی, طاهر
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]