مترجم, دوره (1), شماره (2), سال (1991-9) , صفحات (3-13)

عنوان : ( روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی مانند وامگیری، تعرذیف کردن، ترجمه تحت اللفظی، جایگزینی، واژه سازی، حذف کردن، افزودن و نیز ترکیبی از روش‌های فوق مطرح گردیده است. انتخاب روش مناسب برای ترجمه واژه‌ای با بار فرهنگی، به دو عامل بستگی دارد: الف) ماهیت واژه مورد نظر یعنی بار معنایی آن و شکل زبانی آن در زبان مبدأ و رابطه تباینی آن با معادل‌های اجتماعی‌اش در زبان مقصد، ب) ماهیت فرآیند ارتباطی یا نقش آن واژه در کنش ارتباطی که واژه فرهنگی در آن ظاهر شده است.

کلمات کلیدی

, ترجمه تحت اللفظی, جایگزینی در ترجمه, وامگیری در ترجمه, حذف و اضافات در ترجمه, ترجمه عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011156,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی},
journal = {مترجم},
year = {1991},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {ترجمه تحت اللفظی، جایگزینی در ترجمه، وامگیری در ترجمه، حذف و اضافات در ترجمه، ترجمه عناصر فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1991

[Download]