مترجم, دوره (1), شماره (4), سال (1992-3) , صفحات (55-58)

عنوان : ( مراحل ابتدایی ترجمه )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مراحل اولیه ترجمه برای کار أموزان این رشته تبیین می‌شود و در هر مورد دستور العمل نحوه کار نیز مشخص می‌گردد.

کلمات کلیدی

, مراحل ترجمه, ترجمه شفاهی, ترجمه کتبی, فرهنگ لغت در ترجمه, ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011158,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {مراحل ابتدایی ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {1992},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {1023-5906},
pages = {55--58},
numpages = {3},
keywords = {مراحل ترجمه، ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی، فرهنگ لغت در ترجمه، ارزیابی ترجمه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مراحل ابتدایی ترجمه
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1992

[Download]