دهمین سمینار سطح ایران , 2009-05-19

عنوان : ( استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , نسرین صمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق چسب آلکوکسی سیانواکریلات با پودر سرامیکی آلومینا با اندازه دانه 3 میکرون مخلوط گردید. به منظور تولید یک مخلوط مناسب برای پوشش دهی، از پاراتولوئن سولفونیک اسید به عنوان پایدار کننده و از کافیین به عنوان شروع کننده خودگیری مخلوط استفاده شد. متغیرهای فرآیند مورد بررسی شامل نسبت کافیین به اسید، ترتیب اعمال کافیین به مخلوط، درصد حجمی پودر در مخلوط و زبری سطح زیرلایه می باشد. با استفاده از روش تاگوچی متغیر های مورد بررسی در فرآیند، بهینه سازی شد. با افزایش میزان آغازگر خودگیری، استحکام چسبندگی کاهش می یابد. در صورتی که کافیین بعد از اختلاط پودر به مخلوط اضافه شود استحکام افزایش می یابد. افزایش میزان پودر در مخلوط موجب کاهش استحکام و افزایش زبری سطح زیرلایه باعث افزایش استحکام مخلوط می گردد.

کلمات کلیدی

, چسب سیانواکریلات, روش تاگوچی, پوشش ضخیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011164,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and صمدزاده, نسرین},
title = {استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی},
booktitle = {دهمین سمینار سطح ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {چسب سیانواکریلات، روش تاگوچی، پوشش ضخیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A صمدزاده, نسرین
%J دهمین سمینار سطح ایران
%D 2009

[Download]