مترجم, دوره (2), شماره (2), سال (1992-9) , صفحات (66-76)

عنوان : ( تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده ضمن تعریف دو مفهوم «بافت کلام» و «سیاق کلام» که به زعم او درک آن‌ها در درک متن و نیز در ترجمه اهمیت بسیاری دارد، تکنیک‌های متعددی را پیشنهاد می‌کند که معلم ترجمه می تواند آن‌ها را به مدد ذوق و توان خود در کلاس‌های ترجمه به‌کار گیرد.

کلمات کلیدی

, نقش بافت کلام در ترجمه, قوانین نانوشته ترجمه, سیاق کلام و ترجمه, درک اشارات نهفته در ترجمه, گونه‌های مختلف کلام و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011169,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {تکنیک‌های آموزش ترجمه 2},
journal = {مترجم},
year = {1992},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {66--76},
numpages = {10},
keywords = {نقش بافت کلام در ترجمه، قوانین نانوشته ترجمه، سیاق کلام و ترجمه، درک اشارات نهفته در ترجمه، گونه‌های مختلف کلام و ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنیک‌های آموزش ترجمه 2
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1992

[Download]