مترجم, دوره (2), شماره (3), سال (1992-12) , صفحات (87-94)

عنوان : ( تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده نحوه ترجمه از انگلیسی به فارسی با در نظر گرفتن نقش «ترتیب کلمات» و «مرجع ضمایر» را تبیین می کند. استفاده از تغییر بیان و تکرار به عنوان دو روش برای نشان دادن نقش ترتیب کلمات در انتقال معنا و نیز نحوه انتقال معنا حروف تعریف و عبارات محذوف نیز مورد بررسی و آموزش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ترجمه لفظ به لفظ, ترتیب کلمات و نقش آن در ترجمه, ترجمه با تغییر بیان و تکرار, ترجمه واژه‌های مرکب, واژه‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011171,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر},
journal = {مترجم},
year = {1992},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {1023-5906},
pages = {87--94},
numpages = {7},
keywords = {ترجمه لفظ به لفظ، ترتیب کلمات و نقش آن در ترجمه، ترجمه با تغییر بیان و تکرار، ترجمه واژه‌های مرکب، واژه‌های ارجاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1992

[Download]