مترجم, سال (1998-3)

عنوان : ( فن یا تاریخ ترجمه؟ )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله نقدی است بر ترجمه کتاب «فن ترجمه در ادبیات عربی» که در طی آن نویسنده بر اساس اصول نقد ترجمه اقدام به ارزیابی ترجمه مزبور کرده است. در این نقد با اشاره به این‌که اظهارات نویسنده عرب در باره ترجمه فاقد هر گونه مبنای زبان‌شناختی است، مبانی نقد ترجمه در حوزه‌های واژگان، ساختار، معنا، سبک، و علایم سجاوندی ، رسم الخط و فرازبندی مورد توجه قرار گرفته و با استناد به آن‌ها ترجمه مزبور نقد شده است.

کلمات کلیدی

, مبانی نقد ترجمه, ترجمه سبک, نقش علایم سجاوندی, رسم الخط و فرازبندی در نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011173,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {فن یا تاریخ ترجمه؟},
journal = {مترجم},
year = {1998},
month = {March},
issn = {1023-5906},
keywords = {مبانی نقد ترجمه، ترجمه سبک، نقش علایم سجاوندی، رسم الخط و فرازبندی در نقد ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فن یا تاریخ ترجمه؟
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1998

[Download]