مترجم, دوره (4), شماره (16), سال (1995-3) , صفحات (86-93)

عنوان : ( ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده با اذعان به این نکته که ترجمه شعر از ترجمه تمام انواع ادبی دیگر دشوارتر است، تلاش کرده با بیان مبانی نظری تحلیل شعر و نیز مبانی نظری ترجمه، ملاحظاتی در باره نقد ترجمه به طور عام و نقد ترجمه شعر به طور خاص ارائه دهد. در این مقاله پس از بحث از انواع ترجمه (تحت اللفظی، ارتباطی، معنایی)، انواع برابری (سبکی ، کمی) به بررسی انواع تغییر که به ناچار در ترجمه‌ی شعر رخ می‌دهد، و نیز حوزه‌های تغییر می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, مبانی نظری تحلیل شعر, انواع ترجمه, انواع برابری در ترجمه, ‌حوزه‌های تغییر در ترجمه, معنا شناسی و ترجمه, زیبا شناسی در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011192,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر},
journal = {مترجم},
year = {1995},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {1023-5906},
pages = {86--93},
numpages = {7},
keywords = {مبانی نظری تحلیل شعر، انواع ترجمه، انواع برابری در ترجمه،‌حوزه‌های تغییر در ترجمه، معنا شناسی و ترجمه، زیبا شناسی در ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1995

[Download]