مترجم, دوره (3), شماره (14), سال (1993-9) , صفحات (50-56)

عنوان : ( ملاحظاتی در باره ترجمه شعر )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نویسنده با اشاره به دو نظر از اوزرز و یاکوبسون در باره امکان یا عدم امکان ارزیابی ترجمه شعر آزاد، نظر یاکوبسن را برگزیده که می‌گوید شعر آزاد به رغم آزادی، از برخی ویژگی‌ها یا تمایلات ثابت صوری به ویژه از نظر نحو برخوردار است و لذا در ارزیابی ترجمه شعر آزاد می‌توان معیار داشت. بر این اساس، نویسنده تلاش کرده با بررسی دو ترجمه انگلیسی از شعری از محمود درویش شاعر عرب، صحت نظر یاکوبسن را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, ترجمه شعر, ترجیع بند, جا به‌جایی, تغییر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011198,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {ملاحظاتی در باره ترجمه شعر},
journal = {مترجم},
year = {1993},
volume = {3},
number = {14},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {50--56},
numpages = {6},
keywords = {ترجمه شعر، ترجیع بند،جا به‌جایی، تغییر معنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاحظاتی در باره ترجمه شعر
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1993

[Download]