ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای )

نویسندگان: محمد فارسی , بنفشه جلال زاده , خلیل ملکزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش مراکز پرورش قارچ در کشور و تولید پایدار در این مراکز مستلزم خودکفایی در زمینه تولید اسپاون مادری می باشد. به منظور دستیابی به دانش فنی اصلاح قارچ خوراکی دکمه ای و تولید نژاد های دورگ تجاری در کشور گروه زیست فناوری قارچ های صنعتی مطالعات خود را بر این زمینه معطوف نموده است. با انجام طرحهای متعدد در این گروه دانش کشت اسپور و شناسایی هموکاریونها از طریق روشهای مورفولوژیکی و مولکولی، تلاقی و دورگ گیری سازگار، شناخت اثرات ژنهای درگیر در عملکرد و نقش دورگ گیری در بهبود نژادی قارچ دکمه ای بدست آمده است. حاصل این مطالعات ثبت سه نژاد هیبرید تجاری پرمحصول قارچ دکمه ای و تهیه شناسنامه مولکولی برای این نژادها می باشد.

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی دکمه ای, دورگ گیری, آزمون میوه دهی, ترکیب پذیری عمومی و خصوصی RAPD, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011235,
author = {فارسی, محمد and بنفشه جلال زاده and خلیل ملکزاده},
title = {اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای، دورگ گیری، آزمون میوه دهی، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی RAPD، AFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای
%A فارسی, محمد
%A بنفشه جلال زاده
%A خلیل ملکزاده
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]