اولین همایش علمی - کاربردی بسط و توسعه ورزش در بین جوانان , 1997-04-17

عنوان : ( بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای کنونی ، برنامه ورزش را پیوسته برای تمام مردم گسترش می دهد و به شکلهای مختلف آنان را در این راه تشویق می کند.در محیط مدارس و دانشگاهها ورزش را الزامی کرده و جوانان را به انجام کارهای ورزشی ملزم ساخته است . برای بزرگسالان نیز وسایل ورزشی مهیا کرده و همه جا در دسترس مردم قرار داده است تا عموم طبقات بتوانند از قدرت ، سلامت جسم و سایر دستاورهای ورزشی برخوردار گردند.

کلمات کلیدی

, ورزش, جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011247,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف},
booktitle = {اولین همایش علمی - کاربردی بسط و توسعه ورزش در بین جوانان},
year = {1997},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ورزش- جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف
%A طالب پور, مهدی
%J اولین همایش علمی - کاربردی بسط و توسعه ورزش در بین جوانان
%D 1997

[Download]