ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی

کلمات کلیدی

, تنش آب, سوپر جاذب, ریحان, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011256,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تنش آب، سوپر جاذب، ریحان، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]