مترجم, دوره (6), شماره (22), سال (1996-9) , صفحات (62-66)

عنوان : ( بازسازی زبان عامیانه )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده ضمن تجلیل از ترجمه فارسی داستان بلند «فارست گامپ»، به تحلیل هنر مترجمان در بازسازی زبان عامیانه و در عین حال دشوار این کتاب می‌پردازد. در این نقد، نویسنده تحلیلی از ویژگی‌های این ترجمه در حوزه‌های واژگان، ساختار، معنا شناسی و پالایش فرهنگی ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی

, زبان عامیانه, ادبیات داستانی, تحلیل داستان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011267,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {بازسازی زبان عامیانه},
journal = {مترجم},
year = {1996},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {62--66},
numpages = {4},
keywords = {زبان عامیانه، ادبیات داستانی، تحلیل داستان، راوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی زبان عامیانه
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1996

[Download]