یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن )

نویسندگان: میترا محمدی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن

کلمات کلیدی

, فیلترهای شن, ماده آلی, فلزات سنگین, کروم, مس, فاضلاب صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011373,
author = {محمدی, میترا and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, ايران},
keywords = {فیلترهای شن-ماده آلی-فلزات سنگین-کروم-مس-فاضلاب صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن
%A محمدی, میترا
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]