هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی )

نویسندگان: امین جاجرمی , مرتضی گچ پزان , علی وحیدیان کامیاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک نگرش کاربردی برای کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به ویژه ....

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی غیر خطی, حساب تغییرات, سیستم غیر خطی, کنترل حلقه, گسسته سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011400,
author = {جاجرمی, امین and گچ پزان, مرتضی and وحیدیان کامیاد, علی},
title = {کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی غیر خطی، حساب تغییرات، سیستم غیر خطی، کنترل حلقه، گسسته سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی
%A جاجرمی, امین
%A گچ پزان, مرتضی
%A وحیدیان کامیاد, علی
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]