چهلمین کنفرانس ریاضی کشور , 2009-08-17

عنوان : ( روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی )

نویسندگان: بی بی نوشین داودی , اصغر کرایه چیان , مرتضی گچ پزان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش برای حل یک نمونه مساله کنترل بهینه غیر استاندارد ....

کلمات کلیدی

, عناصر متناهی, کنترل بهینه, برنامه ریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011536,
author = {داودی, بی بی نوشین and کرایه چیان, اصغر and گچ پزان, مرتضی},
title = {روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی},
booktitle = {چهلمین کنفرانس ریاضی کشور},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عناصر متناهی، کنترل بهینه، برنامه ریزی خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی
%A داودی, بی بی نوشین
%A کرایه چیان, اصغر
%A گچ پزان, مرتضی
%J چهلمین کنفرانس ریاضی کشور
%D 2009

[Download]