کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 )

نویسندگان: طیبه مولاروی , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , C.Ambrosch-Draxl ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ساختار نواری و همچنین تابع دی الکتریک نانو لوله کربنی تک جداره ( 8 و 8) با در نظر گرفتن سهم انتقالات درون نواری، با استفاده از اصول اولیه و به کمک روش نظریه تابعی چگالی بررسی شده است. نتایج محاسبات ساختار نواری نشان میدهد که نانو لوله کربنی 8 و 8) دارای خاصیت فلزی است. همچنین تابع دی الکتریک در وضعیتی که میدان در راستای محور نانولوله اعمال شده است (قطبش موازی) با ) در نظر گرفتن سهم انتقالات درون نواری، در انرژی صفر دارای تکینگی است. چنانجه از سهم انتقالات درون نواری صرفنظر شود اندازه تابع دی الکتریک الکترونی در این راستا برابر با 5 خواهد بود.

کلمات کلیدی

, نانو تیوب, DFT خواص الکترونیک و اپتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011654,
author = {مولاروی, طیبه and حسینی, محمد and کمپانی, احمد and شاه طهماسبی, ناصر and C.Ambrosch-Draxl},
title = {محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانو تیوب; DFT خواص الکترونیک و اپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8
%A مولاروی, طیبه
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A C.Ambrosch-Draxl
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]