هفتمین همایش سالانه انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره )

نویسندگان: بهراد حقیقی , بهرنگ محمدی خلخالیان , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره

کلمات کلیدی

, جریان سکون محوری , حرکت محوری و دورانی استوانه, نفوذ سطحیمتغیر با زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011671,
author = {حقیقی, بهراد and محمدی خلخالیان, بهرنگ and برادران رحیمی, اصغر},
title = {جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {جریان سکون محوری -حرکت محوری و دورانی استوانه-نفوذ سطحیمتغیر با زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره
%A حقیقی, بهراد
%A محمدی خلخالیان, بهرنگ
%A برادران رحیمی, اصغر
%J هفتمین همایش سالانه انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]