هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی )

نویسندگان: علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی

کلمات کلیدی

, کانال خمیده, رژیم فوق بحرانی, جریان در کانالهای روباز, امواج مورب, روش احجام محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011677,
author = {شمخالچیان, علی رضا and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کانال خمیده، رژیم فوق بحرانی، جریان در کانالهای روباز، امواج مورب، روش احجام محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی
%A شمخالچیان, علی رضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]