هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , سکینه صبوری , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین

کلمات کلیدی

اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011872,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and صبوری, سکینه and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A صبوری, سکینه
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]