علوم و صنایع کشاورزی, دوره (13), شماره (2), سال (1999-4) , صفحات (167-173)

عنوان : ( تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه )

نویسندگان: غلامحسین حق نیا , علیرضا پرستار , امین علیزاده , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه

کلمات کلیدی

تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011931,
author = {حق نیا, غلامحسین and علیرضا پرستار and علیزاده, امین and باقری, عبدالرضا},
title = {تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1999},
volume = {13},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {167--173},
numpages = {6},
keywords = {تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه
%A حق نیا, غلامحسین
%A علیرضا پرستار
%A علیزاده, امین
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1999

[Download]