هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور) )

نویسندگان: نرگس غلامی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا – مس منطقه شرق ارغش (نیشابور)

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا – مس منطقه شرق ارغش (نیشابور)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011973,
author = {غلامی, نرگس and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا – مس منطقه شرق ارغش (نیشابور)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور)
%A غلامی, نرگس
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]