اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) )

نویسندگان: الهه صدری پور , ناصر مهدوی شهری , مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , سراجی , فروغی فرد , مژگان سلطانی , الهام محمدی , وحیده قرانی سیرجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از متداولترین روش ها برای مطالعه سلول ها و بافت ها تهیه گسترش و رنگ آمیزی نمونه ها است طور یکه بتوان آن ها را با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار داد. این تکنیک در مطالعات سلول شناسی و آسیب شناسی بسیار کاربردی و حائز اهمیت است. غالب رنگ های مورد استفاده در این مطالعات همچون اسید ها و باز ها عمل می کنند و تمایل به ایجاد اتصال الکتروستاتیک با ریشه های قابل تبدیل به یون موجود درسلول ها و بافت ها دارند. توتیای دریایی جانوری از شاخه خارپوستان است . بعضی از اعضای این شاخه از نظر اقتصادی بسیارحائز اهمیت هستند و برخی دیگر در دوره جنینی نسبت به عوامل سمی بسیار حساسند طوریکه از آن ها به عنوان یک مدل اندیکاتور جهت بررسی اثر سمیت مواد مختلف استفاده می شود. توتیای دریایی در سیر تکوین جنینی چندین مرحله را طی می کند که عبارتند از مراحل تسهیم، مرولا، بلاستولا، گاسترولا، پیش لاروی و لارو پلوتئوس. به منظور بررسی و مشاهده مراحل مختلف سیر تکوین جنینی در ابتدا توتیاهای بالغ جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل شدند و 0 مولار به حفره سلومی جانور به دست آورده شد و سپس با افزودن / گامت های نر و ماده از طریق تزریق 1میلی لیتر کلرید پتاسیم 5 محلول حاوی اسپرم به محلول تخمک لقاح صورت گرفت. بعد از گذشت زمان لازم برای طی هر یک از مراحل مقداری از جنین ها در هر مرحله برداشته شده با فرمالین 4% فیکسه می شود. در مرحله بعد از هر یک از نمونه های فیکسه شده مربوط به مراحل مختلف جنینی یک قطره بر روی لام های ژلاتینه آماده شده قرار داده، به مدت 10 دقیقه در هوای آزاد قرار می دهیم تا سطح لام خشک شود. سپس به منظور حذف کریستال های نمک، لام ها در آب مقطر شستشو داده می شوند. به منظور رنگ آمیزی نمونه های مونتاژ شده بر روی لام ها از روش رنگ آمیزی گیمسا 2% به مدت 3 دقیقه و پیکروفوشن ( 1 گرم پودر پیکروفوشین در 100 میلی لیتر اسید پیکریک ) به مدت 10 ثانیه استفاده می کنیم. با استفاده از لام های رنگ آمیزی شده بررسی و مطالعه مورفولوژی مراحل مختلف جنینی توتیای دریایی به خوبی امکان پذیر است . در جمع بندی کلی تکنیک فوق به منظور تهیه نمونه های دائمی برای استفاده های آموزشی در آزمایشگاه های زیست تکوینی بسیار حائز اهمیت است. از این تکنیک بیشتر برای تهیه گسترش از سلول های خونی استفاده می شد که در این تحقیق برای مطالعه سیر تکوین جنینی استفاده شد.

کلمات کلیدی

, میکروسکوپ نوری, تهیه گسترش, توتیای دریایی, گیمسا, پیکروفوشین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012025,
author = {صدری پور, الهه and مهدوی شهری, ناصر and مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and سراجی and فروغی فرد and سلطانی, مژگان and محمدی, الهام and قرانی سیرجانی, وحیده},
title = {بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei)},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میکروسکوپ نوری، تهیه گسترش، توتیای دریایی، گیمسا، پیکروفوشین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei)
%A صدری پور, الهه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A سراجی
%A فروغی فرد
%A سلطانی, مژگان
%A محمدی, الهام
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]