پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات , 2008-10-28

عنوان : ( مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , محسن شاکری , جلال برادران مطیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف اصلی از این مطالعه، بررسی امکان سنجی و پیشنهاد استقرار روش نت پیشگیرانه در پروژه های کشاورزی کشور و ذکر پاره ای از خسارتهای وارده بر اثر نبود سیستم جامع و مفید نگهداری و تعمیرات می باشد. به منظور مطالعه اثر مهندسی نت پیشگیرانه بر زمان توقف، هزینه ها، تعمیرات اساسی و زمان اتمام پروژه، آزمایشی در سال 1383 در منطقه باغین کرمان اجرا شد. در سال اول کارآیی یک دستگاه گاوآهن سه خیش، یک دیسک و یک عدد غلتک بدون اعمال نت پیشگیرانه و در سال دوم با اعمال نت پیشگیرانه بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تأثیر میزان حجم خاک تیمار شده توسط هر وسیله، هزینه تعمیرات، زمان تلف شده و بازده بر پذیرش کلی روش نت پیشگیرانه معنی دار می باشد. ارزیابی بازده هر ماشین در حالات مختلف که با استفاده از جدولهای ارزش افزوده و با احتساب نرخ تورم (با میانگین 14%) انجام شد، نشان داد که در مدت استفاده از نت پیشگیرانه اختلاف قابل توجهی در میزان خاک جابجا شده توسط هر ماشین بوجود آمده است. بر مبنای نتایج حاصله از این پژوهش، با بکارگیری مهندسی نت پیشگیرانه زمان توقف و هزینه ها به ترتیب کاهش 48% و 84% و میزان بهره برداری از ماشین آلات افزایش 1.2 برابر را بدست دادند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اتوماسیون, نگهداری و تعمیرات, پایش وضعیت, پیشگوئی معایب, ماشین های راهسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012059,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and شاکری, محسن and برادران مطیع, جلال},
title = {مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: اتوماسیون، نگهداری و تعمیرات، پایش وضعیت، پیشگوئی معایب، ماشین های راهسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A شاکری, محسن
%A برادران مطیع, جلال
%J پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
%D 2008

[Download]