اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی , 2009-02-20

عنوان : ( ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score )

نویسندگان: زینب تقی ئی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیک

کلمات کلیدی

, بازیکنان دختر نخبه , بدمینتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012092,
author = {تقی ئی, زینب and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score},
booktitle = {اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بازیکنان دختر نخبه - بدمینتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score
%A تقی ئی, زینب
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
%D 2009

[Download]