دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2009-11-06

عنوان : ( ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی )

نویسندگان: محمدرضا توکلی زاده , علیرضا رمضانی , مریم سلطانی , الهام میرافضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایش‌ مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی استوانه‌ای شکل، به دلیل نیاز به یکنواخت اعمال شدن نیروی وارد بر دو سطح تماس و جلوگیری از شکست زودهنگام نمونه‌، دو انتهای نمونه به وسیله ملاتی زودگیر کلاهک‌گذاری می‌شود. ملات کلاهک‌گذاری (Capping) از ترکیب گوگرد و ماده‌ی پرکننده تشکیل می‌شود. در این پژوهش، هدف یافتن مناسبترین ماده‌ی پرکننده‌ در دسترس و نسبت اختلاط آن برای رسیدن به مقاومت فشاری مطلوب می‌باشد. با ذوب کردن مخلوط گوگرد و پرکننده در ظرف مناسب و تهیه بیش از 100 نمونه و انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری و کششی، مخلوط‌های مختلف با یکدیگر مقایسه ‌شده و بهترین ترکیب ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, کلاهک‌گذاری, ملات گوگردی, مقاومت فشاری, مصالح پرکننده, کپینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012239,
author = {توکلی زاده, محمدرضا and رمضانی, علیرضا and سلطانی, مریم and میرافضلی, الهام},
title = {ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کلاهک‌گذاری، ملات گوگردی، مقاومت فشاری، مصالح پرکننده، کپینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A رمضانی, علیرضا
%A سلطانی, مریم
%A میرافضلی, الهام
%J دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2009

[Download]