هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش )

نویسندگان: جواد گوهریان , حمید اختراعی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به پدیده انتقال مواد دانه‌ای توسط ارتعاش می پردازد. بدین منظور ضمن معرفی یک مدل پایه عوامل موثر بر سرعت انتقال مواد مورد ارزیابی قرار می گیرد. با در نظرگرفتن دانه‌ها به عنوان کره‌های ویسکوالاستیک، متغیرهای حرکتی به کمک حل معادلات انتقال و دوران هر دانه بدست می آیند. بر این اساس تاثیر فرکانس ارتعاش صفحه روی قابلیت انتقال مواد مطالعه می شود. نتایج حاکی از آنستکه در دامنه ارتعاش ثابت، افزایش فرکانس موجب افزایش سرعت انتقال می گردد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی عددی, روش عناصرمجزا, انتقال ارتعاشی مواد, مکانیک مواد دانه‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012278,
author = {گوهریان, جواد and اختراعی طوسی, حمید},
title = {مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدلسازی عددی، روش عناصرمجزا، انتقال ارتعاشی مواد، مکانیک مواد دانه‌ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش
%A گوهریان, جواد
%A اختراعی طوسی, حمید
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]