بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , 2008-02-18

عنوان : ( بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد )

نویسندگان: محمد صادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد عشقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حفاری تونل ها درون سنگ های نا همگن م کم مقاومت نظیر سنگ های شیل و شسیت

کلمات کلیدی

تونل؛ آزاد؛ توده سننگ؛ لهیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012287,
author = {قائم پناه, محمد صادق and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and محمد عشقی پور},
title = {بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد},
booktitle = {بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل؛ آزاد؛ توده سننگ؛ لهیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد
%A قائم پناه, محمد صادق
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A محمد عشقی پور
%J بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
%D 2008

[Download]