ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمود شهبازی اوروند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون در محدوده شیبان به منظور جلوگیری از فرسایش رودخانه ای و تثبیت آن به دلیل نزدیکی با خط آهن سراسری انجام شده است. این پروژه به طول 800 متر در ساحل چپ رودخانه در یک قوس خارجی مئاندر انجام شده است. دراین مقاله مهمترین مراحل اجرایی جهت بررسی (Geotextile) با فیلتر غشایی (Incomat flex) تثبیت و حفاظت ساحل مذکور با استفاده از لحاف بتنی شده است. از میان گزینه های اصلی تثبیت با آهک و استفاده از لحاف بتنی با فیلتر غشایی ژئوتکستایل، گزینه لحاف بتنی با فیلتر ژئوتکستایل به عنوان اقتصادی ترین، اجرایی ترین و سریع ترین گزینه انتخاب گردید . از شیب های موجود به دلیل کاشت پوشش گیاهی و فضای سبز (به منظور جلوگیری از فرسایش ) نیز می توان بعنوان یک مرکز تفریحی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تثبیت ساحل, فرسایش رودخانه ای, لحاف بتنی, فیلتر غشایی ژئوتکستایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012330,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and شهبازی اوروند, محمود},
title = {حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تثبیت ساحل، فرسایش رودخانه ای، لحاف بتنی، فیلتر غشایی ژئوتکستایل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A شهبازی اوروند, محمود
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]