ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید قالی باف محمدآبادی , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نشست پی سد در پروژه های سد سازی از جمله مهمترین بخشهای مراحل شناسایی، طراحی، اجرا و بهره برداری از سدها است. همچنین بررسی نفوذ پذیری پی در سد سازی یکی از ضروریات جهت آب بند نمودن پی می باشد. در این مقاله نفوذ پذیری ساختگاه سد بار نیشابور مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختگاه سد بر روی ترآسهای آبرفتی عهد حاضر(کواترنری) انتخاب شده است. این تراسهای آبرفتی حاصل فرسایش ارتفاعات آذرین شمال دشت نیشابور و رسوبات نرم مارنی ماسه سنگی و کنگلومرائی مرکز این منطقه (حسین آباد) می باشد. در این تحقیق بر اساس مطالعه آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهی، پارآمترهای زمین شناسی مهندسی پی سد به سه بخش جناح چپ، جناح راست و بستر تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. ناحیه بندی نفوذ پذیری با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی در محیط نرم افزار به منظور ارائه دید سه بعدی وقضاوت مهندسی ساده تر انجام ونتایج به صورت مقاطع مناسب ارائه Rockwork2006 شده است.

کلمات کلیدی

, سد بار, زمین شناسی مهندسی, نفوذ پذیری 2006 Rockwork
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012353,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and قالی باف محمدآبادی, حمید and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد بار، زمین شناسی مهندسی، نفوذ پذیری 2006 Rockwork},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A قالی باف محمدآبادی, حمید
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]