هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2006-05-08

عنوان : ( بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی )

نویسندگان: پیمان رشیدی طرقی , محمد قاسم وتر , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی

کلمات کلیدی

, حلقه مستهلک کننده انرژی, سازه مهاربندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012368,
author = {پیمان رشیدی طرقی and محمد قاسم وتر and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حلقه مستهلک کننده انرژی; سازه مهاربندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی
%A پیمان رشیدی طرقی
%A محمد قاسم وتر
%A قلعه نوی, منصور
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2006

[Download]