بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-15

عنوان : ( تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران )

نویسندگان: یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , جعفر عبادی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به محدودیت های موجود کشور ، روشی برای تعیین تعرف های مشترکین مختلف شرکت های توزیع پیشنهاد شده است. در این روش حداقل تغییر ساختاری در راستای رسیدن به اهداف شرکت بخش توزیع برق در بازار ، بکار می رود.

کلمات کلیدی

, تعرفه انرژی مصرفی, نرخ آمادگی , بازار برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012401,
author = {محمدیان روشن, یاسر and رئوف شیبانی, هانی and عبادی, جعفر and کریم پور, علی},
title = {تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعرفه انرژی مصرفی، نرخ آمادگی ، بازار برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران
%A محمدیان روشن, یاسر
%A رئوف شیبانی, هانی
%A عبادی, جعفر
%A کریم پور, علی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]