نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 )

نویسندگان: مرضیه جوان میر قلعه , سمانه نخلی خواجه ها , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی همزاد زندگی انسان است. رواج استفاده از داروهای شیمیایی و سنتتیک عوارض جانبی را در انسان و حیوانات بوجود آورد که سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید. در ایران نیز پژوهش در این خصوص گسترش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی و تعیین جهت گیری پژوهش های انجام گرفته در دو دانشگاه بزرگ خراسان می باشد تا بتوان جهت گیری پژوهش های علاقه مندان را هدفمند تر نموده و به ادامه یا تکمیل آن ها ترغیب نمود . :در این مطالعه با مراجعه به کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد، پایان نامه های اتمام یافته از سال 1360 تا 1387 مرتبط با اثرات فیزیولوزیک و یا فارماکولوژیک گیاهان دارویی، ثبت و دسته بندی گردیدند . در مجموع 038 پایان نامه در این زمینه شناسایی شد، که شامل 299 مورد (دانشکده داروسازی)، 45 مورد (دانشکده پزشکی)، 28 مورد (دانشکده علوم)، 4 مورد (دانشکده کشاورزی)و 4 مورد ( دانشکده دامپزشکی) بود. 13 %، آنتی اکسیدانی / 27 % ، عصبی 95 / زمینه های پژوهشی و درصد توزیع آن ها بدین صورت بود: ضد میکروبی 89 6%، پوست و مو 5%، عضلات و / 7%، درد والتهاب 58 / 7%، گردش خون 37 / 11 ،تنفس 37 / %12/1 ، سمیت % 84 %0/ 0%، ضد انگلی . 52 / 1%، ادراری 79 / 3%، تولید مثل 58 / 4%، گوارش 95 / استخوان 47 همانگونه که مشاهده می شود بیشترین تعداد مربوط به اثرات ضد میکروبی و کمترین تعداد مربوط به اثرات ضد انگلی میباشد. در این تحقیق دلایل و عوامل موثر در این توزیع و گرایش پژوهش های انجام شده بحث و بررسی می

کلمات کلیدی

, پژوهش گیاهان دارویی , دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012548,
author = {جوان میر قلعه, مرضیه and نخلی خواجه ها, سمانه and مقیمی, علی},
title = {بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پژوهش گیاهان دارویی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387
%A جوان میر قلعه, مرضیه
%A نخلی خواجه ها, سمانه
%A مقیمی, علی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]