چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی )

نویسندگان: امیر صمد قدس , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل مودال، روند شناسایی ویژگی های دینامیکی سازه ها با به کار بردن مود های ارتعاشی آن ها می باشد. یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی ارتعاشی سازه ها آزمایش غیر مخرب ارتعاشی است.

کلمات کلیدی

, آذمایش مودال , فرکانس , میرایی , قاب های برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012587,
author = {قدس, امیر صمد and حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آذمایش مودال - فرکانس - میرایی - قاب های برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی
%A قدس, امیر صمد
%A حاجی کاظمی, حسن
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]