پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (33-46)

عنوان : ( تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پایینی , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی

کلمات کلیدی

تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012630,
author = {ایوبی ده پایینی, اعظم and حبیبی نجفی, محمدباقر and مهدی کریمی},
title = {تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2009},
volume = {4},
number = {2},
month = {February},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی
%A ایوبی ده پایینی, اعظم
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مهدی کریمی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2009

[Download]