پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (71-79)

عنوان : ( بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن )

نویسندگان: امیر سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن

کلمات کلیدی

بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012631,
author = {سالاری, امیر and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرهوش, رضا and مرعشی, سیدحسن},
title = {بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2009},
volume = {4},
number = {2},
month = {February},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن
%A سالاری, امیر
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرهوش, رضا
%A مرعشی, سیدحسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2009

[Download]