هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys )

نویسندگان: امیر اشتری لرکی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظرفیت باربری خمشی تیرهای فولادی می تواند به مقدارچشمگیری باچسبانیدن پلیمر فیبر کربن مسلح شده به بال کششی آن افزایش یابد. در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزاراجزایمحدودAnsysسیستم جدیدی از مقاوم سازی مدل شده است واثربخشی استفاده ازدونوع مختلف از موادCFRPفیبرکربن با مدول بالاومدول بسیار بالا و همچنین دو شکل هندسی ممکن برای سیستم مقاوم سازی مقایسه شده است .......

کلمات کلیدی

, فیبر کربن با مدول بالا, فیبرکربن با مدول بسیار بالا, پلیمرمسلح شده شیشه , کامپوزیت کربن/شیشه, مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012637,
author = {اشتری لرکی, امیر and ایرانی, فریدون},
title = {بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {فیبر کربن با مدول بالا، فیبرکربن با مدول بسیار بالا،پلیمرمسلح شده شیشه ، کامپوزیت کربن/شیشه،مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys
%A اشتری لرکی, امیر
%A ایرانی, فریدون
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]