هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی )

نویسندگان: محمود عدالتی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات وسیعی به صورت نظری وتجربی وعددی در زمینه رفتارستجی تیرها وشبکه های خمیده افقی فولادی انجاک گرفته است. بااستفاده از روش اجزای محدود ماتریس های سختی مربوط به خمش پیچشواگنر و برش ثانویه تابیدگی برای یک جزء قوسی که در تحلیل تیرها وشبکه های خمیده ِ افقی کاربرد دارد ارائه شده است. در این مقاله با.......

کلمات کلیدی

, تیروشبکه ی خمیده ی افقی فولادی , دیافراگم, پیچش تابیدگی , روش اجزای محدود, ماتریش سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012639,
author = {عدالتی, محمود and ایرانی, فریدون},
title = {تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تیروشبکه ی خمیده ی افقی فولادی ، دیافراگم،پیچش تابیدگی ،روش اجزای محدود،ماتریش سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی
%A عدالتی, محمود
%A ایرانی, فریدون
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]